'เกี่ยวช่วยโลก'แคมเปญสุดกรีน ของ 'น้ำดื่มสิงห์' ชวนคนไทยดื่มน้ำขวดแก้ว
19 Jan 2020

 

ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องขยะพลาสติกหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศ ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐหรือองค์กรเอกชนต้องช่วยกันแก้ปัญหา และหาทางออก เพราะในปัจจุบันนี้ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ส่งผลกระทบต่อธรรชาติ และความเป็นอยู่ของมนุษย์มากขึ้น

เรื่องของปัญหา "พลาสติก" เองก็พบว่าผู้ผลิตสินค้า หรือแบรนด์ต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาพลาสติกมากขึ้น มีการปรับแพ็คเกจจิ้ง หรือในส่วนของธุรกิจค้าปลีกได้มีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เกิดเป็นแคมเปญต่างๆ มากมาย

จากข้อมูลพบว่าปริมาณขยะในปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะจำนวน 27.93 ล้านตัน เป็นขยะพลาสติกกว่า 2 ล้านตัน มีเพียง 5 แสนตันเท่านั้นที่สามารถรีไซเคิลได้ หารู้ไม่ว่า "ขวดน้ำ" เป็นแพ็คเกจจิ้งที่สร้างขยะมากเป็นอันดับ 1 ของขยะพลาสติก

ซึ่งจริงๆ แล้วขวดน้ำพลาสติก หรือขวด PET สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ แต่ปริมาณที่รีไซเคิลได้มีเพียงแค่ 1 ใน 5 เท่านั้นเอง ทำให้ขวดน้ำพลาสติกยังคงเป็นขยะที่ล้นประเทศอยู่

ยิ่งในยุคสมัยในปัจจุบันนี้ที่ผู้บริโภคนิยมความสะดวกสบาย ทำให้ขวดพลาสิตกเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากที่สุด ทั้งพกพาสะดวก สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง มีราคาถูก แบรนด์เครื่องดื่มต่างๆ จึงนิยมใช้แพ็คเกจจิ้งขวดพลาสติกนั่นเอง 

 

 

ด้วยเหตุนี้ "น้ำดื่มสิงห์" ที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดน้ำดื่มในไทย จึงผุดแคมเปญ "เกี่ยวช่วยโลก" ถือเป็นการออกโรงขอมีส่วนช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อม ช่วยลดขยะจากขวดพลาสติกมากขึ้น

ใจความสำคัญของแคมเปญนี้อยู่ที่การที่น้ำดื่มสิงห์รณรงค์ให้ผู้บริโภคดื่มน้ำจาก"ขวดแก้ว"เพราะสิงห์เองมีบรรจุภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งขวดแก้วและขวดพลาสติก PET เป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น

แต่โดยปกติแล้วน้ำดื่มขวดแก้วจะอยู่ในช่องทางร้านอาหาร และโรงแรมต่างๆ เสียส่วนใหญ่ ด้วยข้อจำกัดของขวดแก้วที่ต้องคืนขวด ต้องมีมัดจำและมีน้ำหนัก ทำให้ไม่สามารถใช้ในครัวเรือนได้ แต่แคมเปญนี้ทำให้การบริโภคน้ำสิงห์ขวดแก้วได้เป็นเรื่องปกติ!

 

 

ภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า “เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจขององค์กร โดยหลายหน่วยงานในเครือได้มีโครงการสำคัญมากมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ สิงห์ เอสเตท ที่ประกาศตัวลุกขึ้นมาทำโครงการรณรงค์ลดขยะพลาสติก การนำพลาสติกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แทนการปล่อยให้ย่อยสลาย ซึ่งใช้เวลาหลายสิบปี, บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จํากัด มีการบริหารจัดการบำบัดน้ำภายในโรงงาน  ด้วยการนำไปใช้ในสนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น, สิงห์ปาร์ค เชียงราย ได้พัฒนาโครงการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการปริมาณขยะภายในไร่ ฯลฯ

 

แคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” เป็นการชวนผู้บริโภคหันมาดื่มน้ำสิงห์ในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแกนการลดขยะภายใต้กรอบ 3R ได้แก่ Reuse การนำขวดแก้วกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัยและผ่านการทำความสะอาดที่มีมาตรฐาน, Reduce ลดการใช้พลาสติก ลดการสร้างขยะ และ Recycle เมื่อขวดแก้วถูกใช้ไประยะหนึ่งแล้วจะถูกนำไปผ่านกระบวนการทำลาย เพื่อผลิตขวดแก้ว ขวดใหม่ต่อไป

 

ทางด้าน ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมว่า การรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาดื่มน้ำจากขวดแก้วได้ถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะต่อโลกได้มากขึ้น เพราะขวดแก้วเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสามารถ Reuse ได้นานที่สุด รวมถึงสามารถ Recycle ได้ 100% และขวดแก้วไม่มีดราม่าเหมือนการใช้ขวดพลาสติกอีกด้วย

สำหรับแคมเปญเกี่ยวช่วยโลกนั้น นัยสำคัญของคำว่า "เกี่ยว" มี 2 ความหมายด้วยกัน คือเกี่ยวก้อยกัน หรือหมายถึงการร่วมือช่วยเหลือกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ส่วนเกี่ยวอีกความหมายหนึ่งก็คือ "เกี่ยวฝาบรรจุขวดแก้ว (Maxi)" เป้นการช่วยลดขยะได้ด้วยเช่นกัน

 

 

ธิติพร ธรรมาภิมุขกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาด ธุรกิจนอนแอลกอฮอลล์ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า แคมเปญ “เกี่ยวช่วยโลก” ของน้ำดื่มสิงห์ เป็นการตอกย้ำถึงจุดแข็งของการมีบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการดื่มน้ำในชีวิตประจำวัน หากขวดแก้วมีการเติบโตมากขึ้น ยังช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเรามุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มน้ำในบ้านของผู้บริโภค อีกทั้ง ยังชวนพันธมิตรรายอื่นๆ ในหลายภาคส่วน เพื่อปลุกกระแสและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เช่น บริษัทในเครือบุญรอดฯ, ร้านอาหาร, โรงแรม โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัยต่างๆ ฯลฯ ให้หันมาใช้น้ำดื่มขวดแก้วเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้บริโภค

 

สำหรับการกระตุ้นการดื่มน้ำสิงห์ขวดแก้วนั้น สิงห์ ยังได้เปิดบริการส่งน้ำสิงห์ขวดแก้วถึงบ้านเป็นครั้งแรก สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1245 กด 8 หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน จากนั้นก็จะมีหน่วยรถจัดส่งน้ำสิงห์ขวดแก้วถึงบ้าน เพื่อความสะดวกสบาย โดยไม่ต้องกังวลจะถือให้หนักหรือขวดแตกเสียหาย ในอนาคตจะเพิ่มช่องทางสั่งซื้อทางออนไลน์อีกด้วย

 

โดยเงื่อนไขในการสั่งนั้นมีขั้นต่ำในการสั่งครั้งแรกอยู่ที่ครั้งละ 7 ลัง (ลังละ 24 ขวด) แต่ถ้าสั่งครั้งต่อไปจะมีขั้นต่ำอยู่ที่ครั้งละ 5 ลัง แต่ละครั้งจะใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพราะมีกระบวนการในการรับเรื่อง และส่งต่อให้ตัวแทนจำหน่ายใกล้เคียงในการไปส่ง

ทั้งนี้ราคาของน้ำสิงห์ขวดแก้วจะมีราคาถูกกว่าน้ำสิงห์ขวดพลาสติก PET โดยที่ 1 ลังมี 24 ขวด มีราคา 75 บาท เฉลี่ยขวดละ 3.1 บาท ส่วนขวดพลาสติก PET มีราคาเป็นแพ็ค 12 ขวดอยู่ที่ 55 บาท เฉลี่ยขวดละ 4.5 บาท

ปัจจุบันน้ำดื่มสิงห์บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วมีสัดส่วนการขาย 12% และขวด PET 88% จากแคมเปญนี้ที่มีการกระตุ้นการใช้ขวดแก้วมากขึ้น ตั้งเป้ามีสัดส่วนยอดขายจากขวดแก้วที่ 20% ภายใน 2 ปี

 

ตลาดน้ำดื่ม ปี 2561 มีมูลค่า 38,700 ล้านบาท มีปริมาณ 3,600 ล้านลิตร เติบโต 10%

 

 

[อ่าน 2,321]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
M Card ฉลอง 11 ปี มอบ 11 Privileges พร้อมแจกหนัก 11 ล้าน M Point ตอบแทนลูกค้า M Card
บราเดอร์ พัฒนาโปรเจค ‘Brother ONE’ เสริมศักยภาพทีมสู่ความเป็นหนึ่ง
เนสเพรสโซเจาะตลาด Gen Z อัดดิจิตัลแคมเปญผ่านอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่
'มาชิตะ' จับมือ 'ซูกิชิ' ปล่อยรสชาติใหม่ 'ซี่โครงย่าง หมักซอสเกาหลี'
“Pepsi x Grab Food จับคู่ปี 2 แจก 2 เท่า* เปิดตัวพาร์ทเนอร์ปี 2 พร้อมโปรโมชั่นใหม่
ชีวิตไม่มีคำว่าท้อ 'เฮียโจ ระยอง' ผู้ซื้อผักรายใหญ่ตลาดสี่มุมเมือง จากทุนทอง 1 เส้นสู่เจ้าของธุรกิจหลักล้าน
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved