GIT ติดอาวุธผู้ประกอบการ เปิดตัวแอปฯ 'กะรัต' - โครงการบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่
21 May 2020

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ติดอาวุธผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วงวิกฤติโควิด-19 ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น 'กะรัต' เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและข้อมูลเชิงลึกผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ สนับสนุนและเยียวยาผู้ประกอบการช่วงวิกฤติโควิด-19 พร้อมจับมือกับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CCI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เปิดตัวโครงการอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ รับสมัคร 15 - 26 พ.ค.นี้ 400 คน

 

 

ดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยถึงการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการฯ ว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยต่างก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 ขณะที่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยถือได้ว่าเป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งไทยยังเป็นผู้ส่งออกพลอยสีอันดับ 3 ของโลก ดังนั้น เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและธุรกิจ ประกอบกับสถาบันฯ มีนโยบายสร้างองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้ครอบคลุมทุกมิติกับผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระดับสากล

 

สำหรับการติดอาวุธล่าสุดเป็นการพัฒนาโมบายล์แอฟพลิเคชั่น 'กะรัต' (Carat Application) ผ่านระบบ IOS และ Android เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลเชิงลึกด้านอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจรได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงผู้ที่สนใจ โดยสถาบันฯ ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านการตรวจสอบอัญมณี การตรวจสอบโลหะมีค่า ด้านการตลาด นักออกแบบ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น บทวิเคราะห์การนำเข้า/ส่งออก และให้บริการคำปรึกษาด้านเทคนิคนอกสถานที่ เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิคโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อเร่งสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รองรับมาตรการเร่งด่วนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ อีกทั้งมีแผนจะเปิดให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับและการบริหารจัดการ อีกด้วยในอนาคต

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการติดอาวุธเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งดวงกมลกล่าวเพิ่มเติมว่า

"ล่าสุด สถาบันฯ ได้ดำเนิน โครงการอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CCI) โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ดำเนินธุรกิจไม่ถึง 3 ปีหรือผู้ที่สนใจเข้ามาดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ได้พบทางรอดธุรกิจในยุควิกฤติโควิดจากกูรูตัวจริงของวงการ โครงการนี้จะเป็นการอบรมออนไลน์ ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2563 รับจำนวนจำกัด 400 คน"

 

โครงการนี้เป็นประโยชน์จริงๆ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมา การจัดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ หรือไม่ทางสถาบันฯ ก็จะต้องออกไปจัดที่ต่างจังหวัด แต่เนื่องจากปัจจุบันเราสามารถที่จะจัดการอบรมผ่านออนไลน์ได้ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการรายเก่า ที่คิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนผู้สนใจเข้ามารับการอบรม เพื่อจะได้ก้าวข้ามปัญหา ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะมีการมอบวุฒิบัตรกับผู้เข้ารับการอบรมด้วย

 

 

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CCI) กล่าวว่า

"ความร่วมมือในโครงการดังกล่าว CCI เป็นผู้จัดทำเนื้อหาสาระบนออนไลน์ทั้งหมด รวมทั้งบนเวิร์คช็อปและเว็บบินาร์ (Webinar) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถถกประเด็นต่างๆ ได้ผ่านออนไลน์ พร้อมกันนี้ ก็จะมีการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะฯ ผ่านแอปฯ กะรัตอีกด้วย ทั้งนี้ เนื้อหาของการอบรมเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เครื่องประดับในยุคโควิทพบมุมมองธุรกิจ เทรนด์ นวัตกรรมในอนาคตฝั่งซีกโลกตะวันตกและตะวันออก, การดำเนินธุรกิจและการจัดการธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19, การลงทุนและสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ในการค้ายุคดิจิทัล, หลักการตลาดและรูปแบบทางเลือกสำหรับยุคดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอนในเบื้องต้นที่รับมา 400 คนนั้นจะมีการคัดเลือกให้เหลือ 200 คน เพื่อหา Business Model Canvas โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจะมีการทบทวน Business Model Canvas อย่างเข้มข้นอีกครั้งให้เหลือ120 คนและคัดเลือกรอบสุดท้ายเพียง 10 คนในที่สุด"

 


 

อนึ่ง การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในช่วง Q1/2563 มีมูลค่า 5,442.28 ล้านเหรียญสหรัญ เพิ่มขึ้น 71.85% แต่ถ้าหักทองคำ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความผันผวนออก การส่งออกมีมูลค่า 1,563 ล้านดอลลาร์ ลดลง 20.18% เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลุกลามไปกว่า 210 ประเทศทั่วโลก  

 

[อ่าน 598]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การวางตัวเป็น ‘บ้านหลังที่ 3’ ของ Starbucks ยังมีมนต์ขลังอยู่เปล่า
'ธีรินทร์' ส่งโปร 'เที่ยวปันสุข' ธาริส แพร่ - ราชาเรซิเด้นซ์ ศรีราชา
Next Normal รู้ก่อน ก็รุกได้ก่อน จากประสบการณ์ตัวจริง 3 วงการ 3 Generations
‘ดุสิตธานี’ ขานรับมาตรการรัฐเร่งฟื้นฟูท่องเที่ยว การันตีมาตรฐานความปลอดภัย SHA
'GC' รุกโมเดลจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ชี้ดีมานด์พลาสติกพุ่ง รับ New Normal
HERO TO ZERO??
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved