งานแสดงสินค้าออนไลน์มากกว่าเพียงแค่การขายสินค้าออนไลน์
06 Aug 2019

 

การขายสินค้าให้ธุรกิจอยู่รอดในยุคที่มีการแข่งขันสูงก็ว่ายากแล้ว การขายสินค้าให้ธุรกิจอยู่รอดในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วยิ่งยากกว่า

ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าด้วยวิธีต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าในอดีต เรื่องนี้เป็นข้อดีที่ผู้บริโภคพึงพอใจอย่างมากในวิถีชีวิตปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกในการทำเรื่องใดก็ตาม แต่สำหรับผู้ขายนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่พึงใจนักถ้าไม่สามารถอยู่ในจุดที่ผู้บริโภคมาเลือกซื้อสินค้าของตนเองได้

 

ในมุมมองของผู้ขายช่องทางการขายสินค้ามีหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับความสะดวก และความสามารถของผู้ขายเอง ไม่ว่าจะเป็นการขายทางหน้าร้านของตนเอง การขายผ่านทางหน้าร้านของแหล่งรวมสินค้าหรือว่าการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งช่องทางออนไลน์ มีทั้งในแบบที่เป็นของตัวเอง และแบบที่เป็นแหล่งรวมสินค้าหรือเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันก็มีทางเลือกให้กับผู้ขายอยู่หลายรายเช่นกัน ทั้งรายใหญ่ และรายเล็ก ทั้งที่มีโฆษณาอยู่ในสื่อหลักหรือโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การแข่งขันสำหรับการขายผ่านช่องทางออนไลน์ในตอนนี้ก็มีอยู่ไม่น้อย เห็นได้จาก การที่แบรนด์ใหญ่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อดึงดูดความสนใจ และความเชื่อมั่นทั้งจากตัวผู้ซื้อและผู้ขาย และเมื่อได้รับความสนใจจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเกิดขึ้นแล้ว การแข่งขันอย่างรุนแรงจึงได้เริ่มขึ้น

 

 

การแข่งขันด้วยวิธีการลดราคาสินค้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักตามหลักการขาย เพราะเมื่อผู้ขายแข่งกันลดราคาสุดท้าย ก็จะไม่มีใครได้กำไรจากการขายสินค้าในที่สุด ดังนั้นการแข่งขันด้วยวิธีอื่นจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่า งานแสดงสินค้าออนไลน์ เป็นช่องทางการขายอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

นึกภาพตามง่ายๆ งานแสดงสินค้าออนไลน์ คืองานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกันให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้ซื้อผู้ขายสามารถเข้าถึงกันและกันได้ง่ายและตรงใจมากยิ่งขึ้น แต่อยู่ในรูปแบบของออนไลน์ ไม่ใช่งานแสดงสินค้าที่อยู่ในศูนย์ประชุมใหญ่ๆ ที่คุ้นเคยกัน หากมีคำถามว่างานแสดงสินค้าออนไลน์ต่างจากการขายออนไลน์อย่างไร สิ่งที่แตกต่างคือ การขายสินค้าออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆ จะเป็นการขายสินค้าในหลายประเภทปะปนกันไป แต่งานแสดงสินค้าออนไลน์จะมีเฉพาะสินค้าประเภทเดียวกันเท่านั้น รูปแบบของงานแสดงสินค้าออนไลน์จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้จัดงานนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีงานแสดงสินค้าประเภทใด ประเภทหนึ่ง ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง หรืออาจจะเป็นงานแสดงสินค้าประเภทเดียวที่ทำการจัดแสดงสินค้าตลอดเวลาในเว็บไซต์เดียวโดยอาจจะเป็นที่ที่สามารถทำการซื้อการขายได้ในทันทีผ่านเว็บไซต์ หรือต้องไปทำการตกลงซื้อขายกันภายหลังซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ก็ได้

 

ตัวอย่างของงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเช่นhttps://www.thaionlinefair.comเว็บไซต์นี้จะมีการจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ สำหรับสินค้าหลากหลายประเภท ตามแต่ช่วงเวลาผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อพื้นที่ ในการจัดแสดงสินค้าได้ เช่นเดียวกับงานแสดงสินค้าทั่วไป แต่การตกลงซื้อขายสินค้าและบริการนั้นจะเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ โดยทางผู้ดำเนินงานได้ชี้แจงว่า “ มีความมุ่งหมายที่จะเป็น 1ในเอ็กซิบิชั่นออนไลน์และออแกไนซ์เซอร์กลุ่มแรกๆ ของประเทศไทย สำหรับการสร้างช่องทางการติดต่อระหว่างกันที่มีศักยภาพที่สุด เพื่อให้ผู้ซื้อและบริโภคสามารถพบหรือสื่อสารกับกลุ่มธุรกิจผู้ผลิต ธุรกิจผู้แทนจำหน่ายและธุรกิจผู้ให้บริการได้สะดวกที่สุด ภายใต้รูปแบบการแสดงสินค้าออนไลน์ที่เสมือนว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เข้าชมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง สถานที่จริง”  อีกทั้งยังเน้นย้ำว่างานแสดงสินค้าออนไลน์นั้น มีข้อดีตรงที่

        - ประหยัดงบประมาณได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการร่วมงานแสดงสินค้าทั่วไป เพราะไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ค่าก่อสร้างบูธค่าตกแต่งพื้นที่จัดแสดง สามารถแสดงสินค้าและบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของวันจัดแสดงสินค้า

        - ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศสามารถเข้าถึงได้สะดวก และสร้างการรับรู้ได้ในวงกว้าง

        - วัดผลความสำเร็จได้แม่นยำ เก็บประวัติลูกค้า และช่องทางการติดต่อของผู้สนใจได้อย่างครบถ้วน

        - เป็นการทำการตลาดอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจ 4.0

 

 

สำหรับงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับนั้นในประเทศไทยยังไม่มีการจัดแสดงขึ้นแต่ในต่างประเทศมีอยู่หนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคือ https://www.jewelryvirtualfair.com หรือเรียกย่อๆ ว่า JVF ซึ่ง JVF นี้เป็นแพลตฟอร์มแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ครั้งแรกของโลกนอกจากจะเป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์แล้ว ยังมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้านี้ปรากฎอยู่ด้วย ในส่วนของการทำงานของ JVF นั้น คล้ายคลึงกับงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่ได้อธิบายไปในข้างต้น แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ JVF เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้น และเป็นงานแสดงสินค้าที่ไม่มีการกำหนดช่วงเวลา ผู้ขายสามารถลงทะเบียนเพื่อเปิดหน้าร้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถตกลงซื้อขายบนเว็บไซต์ได้โดยตรง อีกทั้งยังมี Dashboard ที่ออกแบบการทำงานมาเพื่อการควบคุมดูแลหน้าร้านในงานแสดงสินค้า รวมไปถึงการมี Social Network ภายในโดยตรงเพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้นด้วย

 

นอกจากคุณลักษณะการดำเนินงานที่รังสรรค์มาอย่างน่าสนใจเพื่อพยายามตอบโจทย์การทำงานของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว JVF ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของงานแสดงสินค้าออนไลน์ว่าใช้งานง่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย การขายในงานแสดงสินค้าออนไลน์ได้เปรียบกว่าการขายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเอง และมีเครื่องมือในการทำงานอย่างมืออาชีพที่จะช่วยให้ผู้ขายเป็นธุรกิจมากยิ่งขึ้นและมีเครือข่ายที่กว้างขวางไปพร้อมๆ กัน

 

เห็นได้ว่าทั้งสองงานแสดงสินค้าออนไลน์ที่ยกตัวอย่างไปนั้นมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าที่จัดแสดง ช่วงเวลาในการจัดแสดงสินค้า การตกลงซื้อขายสินค้า หรือทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ซึ่งเชื่อได้ว่าทั้งสองแหล่งจัดแสดงสินค้ากำลังพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้บริการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในอนาคตต่อไป

 

ในส่วนของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับนั้น งานแสดงสินค้าออนไลน์อาจจะยังมีความแปลกใหม่ และความไม่คุ้นเคยอยู่บ้าง เนื่องจากอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่มีมูลค่าสูง การที่ผู้ซื้อไม่ได้เห็นสินค้าจริงๆ อาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับงานแสดงสินค้าออนไลน์ แต่ถ้ามองในแง่มุมของการสร้างโอกาสให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยใช้ต้นทุนไม่มากนัก งานแสดงสินค้าออนไลน์นี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ไม่น้อย เพราะไม่ใช่แค่เพียงเป็นแหล่งขายสินค้าออนไลน์เท่านั้น แต่จะเป็นที่ที่สร้างโอกาสในเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคตต่อไป

_______________________________________________________________

ข้อมูลโดย : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลได้ที่ infocenter.git.or.th ไลน์ไอดี git_info_center

หรือติดตามผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/GITInfoCenter

[อ่าน 1,036]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ฮาวทูเซฟชีวิตในวิกฤตฝุ่น PM2.5 มหันตภัยร้ายใกล้ตัวที่ห้ามมองข้าม!
ประเทศกูมี...พลิกโอกาสเป็นวิกฤต
5 เรื่องสำคัญการบริหารเงินให้ธุรกิจ SMEs ไปรอด
เริงรื่นกับคริสต์มาสและปีใหม่ ด้วยอาหารรสเลิศพร้อมกระเช้าของขวัญอันเปี่ยมสุข
แต แพะซิ่ง จากอดีตผู้ก้าวพลาด สู่ชีวิตที่หมุนต่อได้
KFC แจกฟรีไก่ทอดกลางสี่แยกกรุงเทพฯ มอบความสุขให้คนไทยช่วงเทศกาล
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved