มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบ 'Mobile Isolation Unit' ให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา ปกป้องแพทย์-พยาบาล
17 Apr 2020

 

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่” ที่พัฒนาโดยเอสซีจี ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา .ยะลา สนองพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเร่งบรรเทาทุกข์ประชาชนด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 มั่นใจนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้บุคลากรการแพทย์ ทั้งยังใช้งานง่าย ติดตั้ง-เคลื่อนย้ายสะดวก ตอบโจทย์การใช้ในโรงพยาบาล แม้ในโรงพยาบาลที่ห่างไกล

 

 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา กล่าวว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรู้สึกห่วงใยพี่น้องชาวไทยที่กำลังเผชิญปัญหากันอยู่ในขณะนี้ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ผ่าน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)”

โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณของมูลนิธิฯ และเงินบริจาคสนับสนุนที่ได้รับจากภาคเอกชนและภาคประชาชน นำไปจัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล โดยในเบื้องต้นได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา .ยะลา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .เชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ .ปทุมธานี และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ .ขอนแก่น และจะเร่งกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับทีมแพทย์-พยาบาล และผู้ป่วย ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะนำ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ของเอสซีจี ไปส่งมอบที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา .ยะลา เป็นแห่งแรก

เพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ในขณะปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว นวัตกรรมนี้ ยังสะดวกในการใช้งาน สามารถติดตั้งได้ง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสมกับโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดย กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย จะช่วยสนับสนุนการขนส่งไปยังโรงพยาบาล ดังกล่าว

 

 

ด้าน นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และประธานกรรมการมูลนิธิเอสซีจี เปิดเผยว่า 

เอสซีจี รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตามโรงพยาบาลที่ขาดแคลน และเอสซีจีได้มีส่วนร่วมในการผลิตนวัตกรรมต่างๆ ที่ใช้ป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อนำไปส่งมอบตามพระราชปณิธาน ที่ผ่านมา เอสซีจีได้นำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่มีอยู่ เร่งพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ออกมาเป็นนวัตกรรมที่หลากหลาย และสามารถผลิตมาใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ (Mobile Isolation Unit) และนวัตกรรมห้องตรวจและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง (Modular Screening & Swab Unit) ที่พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution

โดยก่อนหน้านี้ มูลนิธิเอสซีจีได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 50 ล้านบาทเพื่อนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปทยอยส่งมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน เอสซีจี หวังว่านวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัย บวกกับพลังน้ำใจ จากผู้ร่วมบริจาค จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้บุคลากรการแพทย์พร้อมสู้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง และปลอดภัย

 

 

ด้าน นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  ได้พัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ หรือ Mobile Isolation Unit ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงของแพทย์มากที่สุด โดย Mobile Isolation Unit นี้ มีนวัตกรรมหลักอยู่ทั้งหมด 5 ตัว จุดเด่นคือ นอกจากจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่บุคลากรการแพทย์ด้วยระบบควบคุมความดันอากาศที่มีประสิทธิภาพ เเละระบบกรองอากาศระดับ HEPA ที่ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ปลอดภัยแล้ว ยังตอบโจทย์เรื่องความสะดวกในการใช้งานอย่างมาก เพราะสามารถติดตั้ง-รื้อถอนได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก โครงสร้างทุกชิ้นแข็งแรง ใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบหลัก เนื่องจากมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา .ยะลา ที่มูลนิธิชัยพัฒนาจะนำนวัตกรรมในกลุ่ม Mobile Isolation Unit ไปส่งมอบ จะมีด้วยกัน 3 นวัตกรรม คือ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ และแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือกสำหรับโรงพยาบาล ที่จะช่วยปกป้องบุคลากรการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพวกเราให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ได้

 

 

ทั้งนี้ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ หรือ Mobile Isolation Unit  ประกอบด้วย 5 นวัตกรรมหลัก ได้แก่

  1. ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) อุปกรณ์เสริมพิเศษที่ออกแบบให้เหมาะกับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู หรือแม้แต่เป็นห้องพักผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ
  2. ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber) ห้องตรวจที่ช่วยให้แพทย์ และพยาบาลสามารถสอดมือเข้าไปทำหัตถการ (Swab) โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ออกแบบเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง ทางเข้าเป็นซิปรูดสำหรับเปิด-ปิด เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน
  3. แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation Capsule) อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย   
  4. แคปซูลความดันลบขนาดเล็ก สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อเข้าเครื่อง CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for CT scan) อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าเครื่อง CT Scan   
  5. อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้เพื่อป้องกันเชื้อสำหรับงานทันตกรรม (Dent Guard) ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อระหว่างการทำงานทันตกรรม

 

 

นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลทั่วประเทศ อีกจำนวนมากที่ต้องการนวัตกรรม เพื่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19


ผู้ที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ สามารถบริจาคเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านบัญชี กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง )” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 067-300487-3 โทร.02-447-8585 ถึง 8 ต่อ 109 / 121 / 259

หรือร่วมบริจาคผ่าน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” รวมทั้ง หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อส่งมอบนวัตกรรมให้โรงพยาบาลที่มีความต้องการโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ โทร. 02-586-2888

[อ่าน 1,475]
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
realme เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด “realme7 Pro”
เอเชียทีค กลับมาพร้อมแนวคิด Heritage Alive พร้อม 'เรือสิริมหรรณพ' แลนด์มาร์คใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา
เอปสัน ขยายฐานลูกค้าเลเซอร์โปรเจคเตอร์ สู่ธุรกิจหนังกลางแปลงไทย
'KTC พี่เบิ้ม' สินเชื่อทะเบียนรถ วงเงินใหญ่ อนุมัติไวถึงที่ รับเงินภายใน 2 ชม
ฮอนด้า บีอาร์-วี และ ฮอนด้า โมบิลิโอ ชวนทำดี ครั้งที่ 4
ดีแทคปรับกลยุทธ์การตลาดครั้งใหญ่ ชูจุดยืน ‘เป็นมากกว่าแค่ซิมเติมเงิน’
MAGAZINE UPDATE
Owner
DOUBLE D CREATION Co.,Ltd.
เอเวอร์กรีนวิว ทาวเวอร์ ชั้น 4
เลขที่ 22/43 ซอยบางนา-ตราด 56 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel : 02-751-4994-5
Mobile : 08-8246-2542
Advertising
ติดต่อโฆษณา และ การตลาด
คุณศุภากร ยาตพงศ์ (บู)
Mobile : 08-1355-3636
Tel : 02-751-4994-5
E-mail : market-plus@hotmail.com
info@marketplus.in.th
PR News
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
E-mail : info@marketplus.in.th,
market-plus@hotmail.com,
marketplus@hotmail.co.th
Copyright © 2016 DOUBLE D CREATION Co.,Ltd. All rights Reserved